Kennis

Open naar de wereld

Als je de wereld om je heen wilt begrijpen, moet je hem de school in halen. Wie Het Kompas bezoekt, zal regelmatig verbaasd staan. Het ene moment is de school een boerderij, het andere moment een middeleeuws dorp of ziekenhuis (met dokterspost en bedden). Kinderen spelen hun rol en in het Atelier wordt hard getimmerd, geschilderd en geboetseerd aan de bijbehorende hulpmiddelen.

Aan de hand van een thema met kinderen ‘het echte leven’ verkennen voelt niet als leren. Neem bet thema ‘de wereldkeuken’. Met ouders en leerlingen gerechten uit alle windstreken koken levert niet alleen waardevolle inzichten op, het is ook super lekker.

Wij vinden kennis erg belangrijk, kennis is een middel om de wereld te begrijpen en daarin je eigen weg te vinden. Wij onderwijzen onze leerlingen feitenkennis, wij geven ze kennis over processen, wij geven ze inzicht in de wijze waarop processen aangemaakt kunnen worden en wij leren ze situaties interpreteren en analyseren. Onder kennis verstaan wij cognitieve vakken maar ook kennis van sociale situaties en gedragingen.