Praktisch

Continurooster

Het Kompas werkt met een continurooster. Dat betekent dat jouw kind aaneengesloten op school is en hier ook luncht.

Schooltijden

Onze schooltijden zijn elke dag van 08:30 uur tot 14:15 uur.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2023-2024

VakantieEerste dagLaatste dag
Herfstvakantie23.10.2327.10.23
Kerstvakantie22.12.2305.01.24
Voorjaarsvakantie19.02.2401.03.24
Pasen29.03.2402.04.24
Meivakantie29.04.2410.05.24
Pinksteren20.05.2420.05.24
Junivakantie24.06.2428.06.24
Zomervakantie19.07.2430.08.24

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2024-2025

VakantieEerste dagLaatste dag
Herfstvakantie28.10.2401.11.24
Kerstvakantie23.12.2403.01.25
Voorjaarsvakantie17.02.2528.02.25
Meivakantie18.04.2505.05.25
Hemelvaart29.05.2530.05.25
Junivakantie09.06.2513.05.25
Zomervakantie11.07.2522.08.25

Studiedagen 2023-2024:

Kindgesprekken vrijdag 6 oktober 2023

Studiedag maandag 9 oktober 2023

Studiedag donderdag 9 november 2023

Studiedag woensdag 6 december 2023


Kindgesprekken maandag 18 maart 2024

Studiedag 2024-2025:

Gesprekkendag vrijdag 4 oktober 2024, leerlingen gr 3 tm 8 aanwezig bij het gesprek

Studiedag maandag 7 oktober 2024

Alkmaars Ontzet dinsdag 8 oktober 2024

Studiedag donderdag 14 november 2024

Studiedag vrijdag 6 december 2024

Gesprekkendag dinsdag 18 maart 2025, leerlingen gr 3 tm 8 aanwezig bij het gesprek

Klachtenregeling

In de klachtenregeling Over SaKS | SaKS van SaKS lees je hoe je een klacht indient.

Het Kompas staat voor een veilige schoolomgeving. Mocht je vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kun je dat – vertrouwelijk – melden bij onze interne contactpersoon Ina Kaandorp. Zij is beschikbaar als klankbord en adviseur. Zij luistert naar je en neemt je verhaal serieus. De  interne contactpersoon denkt met je mee en kan je  ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen. Kijk voor de contactgegevens in onze schoolgids.

Social Schools

Via Social Schools communiceren wij met ouders. We sturen hierin berichten en voorzien je van alle gewenste informatie. Bij aanmelding van uw kind krijgt u een uitnodiging om zich aan te melden.

Leerlingenraad

De leerlingenraad praat mee, denkt mee en beslist mee over wat er op school en in de klas gebeurt. Deze raad bestaat uit tien leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8. Zij worden gekozen door hun medescholieren.

Ouderraad

De school organiseert in samenwerking met de ouderraad de feesten en activiteiten die op onze school plaatsvinden. De ouderraad van onze school bestaat uit een leuke en enthousiaste groep ouders die hard werken om de jaarlijks terugkerende festiviteiten voor de leerlingen tot een gezellige en geslaagd feest te maken.

De ouderraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en de overige leden die ongeveer 6 keer per jaar vergaderen. De penningmeester beheert het oudergeld wat wordt besteed aan verschillende activiteiten, zoals sportactiviteiten, feesten en culturele activiteiten.
Contact via: or.kompas@saks.nl 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over het beleid van de school. Hierbij kunt u denken aan de vakantieregeling, het schoolplan, de inzet van personeel e.d..

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden. Er zijn drie leden namens de oudergeleding en drie leden vanuit het team. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar, waarna er herverkiezingen mogelijk zijn. Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden voor 30% van de beschikbare plaatsen in de medezeggenschapsraad. Het Kompas is onderdeel van scholenorganisatie SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Contact via: mr.kompas@saks.nl

Onze schoolgids

Alle overige praktische informatie vindt u in onze schoolgids.