Ondersteuning op onze school

Wij werken volgens een aantal vaste stappen en betrekken ouders bij wat we doen in de groep. We delen onze waarnemingen met hen en zijn transparant in de doelen die we met ouders en kind stellen. Wanneer we begrijpen wat we hebben gezien maken we een plan en werken daar gezamenlijk aan. We hebben onze uitgangspunten ten aanzien van de ondersteuning beschreven in het ondersteuningsplan.

Groepsplan

In ons administratiesysteem worden de doelen geformuleerd, die de kinderen van de groep binnen de les moeten bereiken. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij de leerstof, wordt een individueel handelingsplan gemaakt. Ouders worden geïnformeerd als er opvallende veranderingen plaatsvinden binnen het leerproces.