Organisatie van ons onderwijs

Aannamebeleid

Alle kinderen zijn welkom op onze school, mits de visie wordt onderschreven en de kinderen deelnemen aan alle activiteiten op school. Kinderen zijn op 5 jarige leeftijd leerplichtig. Een kind moet de eerste dag van de nieuwe maand volgend op de vijfde verjaardag naar school. Op onze school mogen nieuwe leerlingen maximaal 4 dagdelen ‘wennen’ in de groep. Wil je je kind op Het Kompas aanmelden, kijk dan op onze site of bel met 072-5614660 om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Alle nieuwe kinderen krijgen een maand voor hun 4e verjaardag een uitnodiging. Na hun vierde verjaardag zijn de kleuters hele dagen welkom op school.

Groepen

Onze leerlingen zijn ingedeeld in groepen waarbij kinderen met leeftijdgenoten in één klas zitten. Onze onderbouw bestaan uit gecombineerde groepen 1 en 2. In de midden- en bovenbouw hebben wij voornamelijk enkele groepen, incidenteel is het nodig een combinatiegroep te vormen.

Leerlingen krijgen veel aandacht als individu en wij houden rekeningen met verschillende (leer)niveaus in de groep. Wij werken in groep 1 t/m 8 groepsdoorbrekend met de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen.

Onderwijstijd

Onze leerlingen krijgen 25,45 uur per week les, verdeeld over 5 dagen. Per jaar krijgt iedere leerling 940 uur onderwijs. Opgeteld over 8 schooljaren is dit 7520 uur.

Onze schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 14:15 uur.

Vakgebieden

Wij bieden de kinderen onderwijs in verschillende vakken, variërend van onderwijs in de Nederlandse taal tot oriëntatie op kunst. Je vindt hier een overzicht van de verdeling van de vakken.

Gymnastiek en bewegen

Zoals je hebt kunnen lezen in onze bouwstenen vinden we bewegen erg belangrijk. De gymlessen op onze school vinden plaats op:

Groep: Dagdelen:
Groep 1-2:kan iedere dag plaatsvinden
Groep 3:dinsdag en vrijdag
Groep 4:maandag en donderdag
Groep 5:dinsdag en donderdag
Groep 6:maandag en donderdag
Groep 7:dinsdag en donderdag
Groep 7/8:maandag en vrijdag
Groep 8maandag en vrijdag

Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs (VO)

Op basis van onze observaties, de prestaties van de leerlingen in alle 8 schooljaren en op basis van onderzoeken schoolvorderingentoetsen, adviseren wij ouders ten aanzien van de schoolkeuze.

Verwijzing in % naar het Voortgezet Onderwijs

Schoolkeuze%
VWO18%
HAVO/VWO18%
HAVO15%
TL/HAVO8%
TL21%
KB/TL11%
KB3%
BB/KB3%
BB6%