Veilig voelen

Wij bieden iedere leerling een veilig omgeving waarbij we uitgaan van de competenties van de leerling. Wij creëren een sfeer waarin duidelijke afspraken centraal staan en ieder kind autonomie krijgt en daarop aangesproken wordt. Wij luisteren naar elkaar en respecteren ieders mening en geloof. Van daaruit stemmen we op elkaar af. Zo maken wij een veilige school!

Gouden weken

De eerste weken van het schooljaar zijn heel belangrijk om een positief groepsklimaat te ontwikkelen. Daarom starten alle groepen ieder jaar met het thema ‘Onze groep’. Tijdens deze eerste weken leren we elkaar beter kennen, maken we samen afspraken en leren we met elkaar samenwerken. Dit doen we door middel van verschillende werkvormen zoals complimentenspelletjes, talentenkaarten en samenwerkingsopdrachten. Deze weken noemen wij dan ook ‘De gouden weken’.Kindgesprekken

Om goed te weten hoe het met een kind gaat op sociaal-emotioneel en didactisch gebied, worden er kindgesprekken gevoerd. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen betrokken worden bij hun eigen ontwikkeling. Dat zij zelf aan kunnen geven waar ze hulp bij nodig hebben en wat heel goed gaat.  Door gesprekken met de kinderen te voeren, leren wij de kinderen beter kennen en kunnen wij als leerkracht beter inspelen op de behoefte van de kinderen. Deze gesprekken vinden onder schooltijd plaats met de leerkracht. Twee keer per jaar sluiten de ouders ook aan en worden er aan de hand van doelencirkels gesproken over ontwikkeling van het kind.

Leerlingenraad

De mening van de kinderen vinden wij belangrijk en nemen die dan ook graag mee in de ontwikkelingen binnen de school. De leerlingenraad praat mee, denkt mee en beslist mee over wat er op school en in de klas gebeurt. Deze raad bestaat uit tien leerlingen van groep 5 t/m 8. Zij worden gekozen door hun klasgenoten.

Interne contactpersoon

Het kan iedereen overkomen: er gebeurt iets op school waar je je onprettig of onzeker over voelt. Het is dan het beste om met diegene te praten die dat gevoel veroorzaakt. Soms lukt of kan dat niet. Dan kun je terecht bij onze interne contactpersoon.

De interne contactpersoon is een luisterend oor, zowel voor kinderen als ouders en medewerkers en probeert helder te krijgen waar het om gaat.

Verder is hij/zij het aanspreekpunt voor pesten en geeft hij/zij informatie over de klachtenregeling; hoe de regeling werkt en welke stappen u kunt of moet zetten als u tegen een probleem aanloopt. De interne contactpersoon verwijst u door. Hij of zij bemiddelt niet. Dat doorverwijzen kan zijn naar de externe vertrouwenspersoon of naar de onafhankelijke klachtencommissie waarbij de school is aangesloten.

Bij de externe vertrouwenspersoon kan je terecht met meldingen, klachten, vragen, problemen of twijfels met betrekking tot integriteit of ongewenst gedrag. Maar ook knelpunten en kwesties die betrekking hebben op samenwerking en/of communicatie kun je hier kwijt.